Laarbeekse Boeren

ZLTO

De vereniging voor boeren en tuinders

ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. ZLTO staat voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.

Als belangenvereniging is ZLTO de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. ZLTO werkt hard om perspectief te creëren en te behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen ze de krachten van hun leden en stimuleren ze samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw.

Het ZLTO is onderverdeeld in afdelingen welke het eigen gebied vertegenwoordigen. In Laarbeek is dit het ZLTO Laarbeek. Contact via: zltolaarbeek@zlto.nl

Inloggen

Of login in met je social media account: